BBC英语启蒙动画《Hey Dugge(嗨!道奇)》全三季142集高清MP4(内嵌英文字幕,含配套MP3磨耳朵音频)打包下载

Hey Dugge(嗨!道奇)观后感:
①再次赞一个并不是很火但是非常好的英国动画,幼儿园的故事,对于其他教化小朋友上幼儿园的片子,这个其实很不错。。。一集一个主题徽章,每个主题都很好,比起小猪佩奇更有寓教于乐的感觉。角色和配色也都可爱舒服。。。除了台湾普通话配音稍微有点太地区化了一些。。。
②在每一集中,都会出现一种可以通过学习新技能来解决的情况。当技能被学习并且情况得到解决后,松鼠会获得Duggee的徽章之一。每集都以“道奇抱抱”结束,所有的孩子们立刻拥抱Duggee。然后他们带着他们获得的徽章回到父母身边。
③和小猪佩奇可以并列早教左右护法了。注重对幼儿的情感引导教育而不是说教,片中担任孩子们保育角色的阿奇不会说话,旁白的提示也非常有限,孩子们对周遭的认知以及取得进步都来自于和同伴的相处以及自身情感的表达,这种影响或许是终身的。家长其实也应该和孩子一起观看,这样你们会有很多聊天话题,也可以借助动画中的情节模拟,引导孩子养成好习惯(是认真的)。
④这种2d动画我都画不出来,我想说《嗨!道奇》的制作人辛苦了。这里面一共讲述了,我问小朋友和道奇的故事。他们分别叫章鱼河马鳄鱼松鼠大象,道奇不会说话,他只会汪汪叫,说明他是一只狗,呵呵!真搞不懂他在说什么?别说他不好,说他不好的都没童年,他的童年可真可怕!!!如果说吐槽的人肯定他的小时候肯定没童年,童年真可怕。!!!!!

图片[1]-BBC英语启蒙动画《Hey Dugge(嗨!道奇)》全三季142集高清MP4(内嵌英文字幕,含配套MP3磨耳朵音频)打包下载-咿呀起跑线

Hey Dugge(嗨!道奇)S01全集目录:

Hey Duggee 01.The Drawing Badge .mp4 191.51M
Hey Duggee 02.The Cake Badge .mp4 187.92M
Hey Duggee 03.The Hair Badge.mp4 191.28M
Hey Duggee 04.The Summer Holiday Badge.mp4 201.48M
Hey Duggee 05.The Rescue Badge.mp4 191.51M
Hey Duggee 06.The Super Squirrel Badge.mp4 198.98M
Hey Duggee 07.The Jam Badge.mp4 190.04M
Hey Duggee 08.The Treasure Hunt Badge.mp4 194.67M
Hey Duggee 09.The Scarecrow Badge.mp4 183.75M
Hey Duggee 10.The Funny Face Badge.mp4 192.70M
Hey Duggee 11.The Bouncing Badge.mp4 186.24M
Hey Duggee 12.The Leaf Badge.mp4 199.19M
Hey Duggee 13.The Omelette Badge.mp4 191.41M
Hey Duggee 14.The Food Growing Badge.mp4 184.74M
Hey Duggee 15.The Paddling Pool Badge.mp4 193.10M
Hey Duggee 16.The Paper Boat Badge.mp4 194.84M
Hey Duggee 17.The Castle Badge.mp4 195.96M
Hey Duggee 18.The Show and Tell Badge.mp4 183.17M
Hey Duggee 19.The Rocking Horse Badge.mp4 199.18M
Hey Duggee 20.The Get Well Soon Badge.mp4 187.86M
Hey Duggee 21.The Hiccup Badge.mp4 185.52M
Hey Duggee 22.The Maze Badge.mp4 192.41M
Hey Duggee 23.The Rain Dance Badge.mp4 189.59M
Hey Duggee 24.The Acorn Badge.mp4 201.58M
Hey Duggee 25.The Balloon Badge.mp4 192.08M
Hey Duggee 26.The Tinsel Badge.mp4 207.11M
Hey Duggee 27.The Hide-and-Seek Badge.mp4 189.65M
Hey Duggee 28.The Sheep Badge.mp4 191.00M
Hey Duggee 29.The Spider Badge.mp4 183.90M
Hey Duggee 30.The We Love Animals Badge.mp4 190.58M
Hey Duggee 31.The Snowman Badget.mp4 197.85M
Hey Duggee 32.The Decorating Badge.mp4 184.66M
Hey Duggee 33.The Tidy Up Badge.mp4 194.76M
Hey Duggee 34.The Circus Badge.mp4 195.02M
Hey Duggee 35.The Egg Badge.mp4 196.99M
Hey Duggee 36.The Puppy Badge.mp4 192.98M
Hey Duggee 37.The Cardboard Box Badge.mp4 190.69M
Hey Duggee 38.The Caterpillar Badge.mp4 193.71M
Hey Duggee 39.The Sandcastle Badge.mp4 204.92M
Hey Duggee 40.The Football Badge.mp4 194.74M
Hey Duggee 41.The Puppet Show Badge.mp4 212.48M
Hey Duggee 42.The Birdwatching Badge.mp4 193.14M
Hey Duggee 43.The Big Parade Badge.mp4 216.17M
Hey Duggee 44.The Be Careful Badge.mp4 185.78M
Hey Duggee 45.The First Aid Badge.mp4 193.34M
Hey Duggee 46.The Bubble Badge.mp4 187.87M
Hey Duggee 47.The Submarine Badge.mp4 142.50M
Hey Duggee 48.The Detective Badge.mp4 196.08M
Hey Duggee 49.The Sewing Badge.mp4 197.05M
Hey Duggee 50.The Surprise Badge.mp4 177.79M
Hey Duggee 51.The Teddy Bear Badge.mp4 187.99M
Hey Duggee 52.The Story Badge.mp4 111.68M

图片[2]-BBC英语启蒙动画《Hey Dugge(嗨!道奇)》全三季142集高清MP4(内嵌英文字幕,含配套MP3磨耳朵音频)打包下载-咿呀起跑线

Hey Dugge(嗨!道奇)S02全集目录:

Hey.Duggee.S02E01.The.Making.Music.Badge .mp4  216.36M
Hey.Duggee.S02E02.The.Whistling.Badge .mp4  210.24M
Hey.Duggee.S02E03.The.Shape.Badge .mp4  199.44M
Hey.Duggee.S02E04.The.Juice.Badge .mp4  201.96M
Hey.Duggee.S02E05.The.Footprint.Badge .mp4  213.14M
Hey.Duggee.S02E06.The.Fossil.Badge .mp4  191.13M
Hey.Duggee.S02E07.The.Treehouse.Badge .mp4  192.77M
Hey.Duggee.S02E08.The.Kite.Badge .mp4  214.25M
Hey.Duggee.S02E09.The.Tadpole.Badge .mp4  203.64M
Hey.Duggee.S02E10.The.Honey.Badge .mp4  223.26M
Hey.Duggee.S02E11.The.Pottery.Badge .mp4  194.55M
Hey.Duggee.S02E12.The.Teamwork.Badge .mp4  200.66M
Hey.Duggee.S02E13.The.Dancing.Badge .mp4  220.57M
Hey.Duggee.S02E14.The.Train.Badge .mp4  199.85M
Hey.Duggee.S02E15.The.Pizza.Badge .mp4  192.10M
Hey.Duggee.S02E16.The.Medicine.Badge .mp4  192.90M
Hey.Duggee.S02E17.The.Camping.Badge .mp4  203.18M
Hey.Duggee.S02E18.The.Making.Friends.Badge .mp4  205.90M
Hey.Duggee.S02E19.The.River.Badge .mp4  202.41M
Hey.Duggee.S02E20.The.Yoga.Badge .mp4  204.67M
Hey.Duggee.S02E21.The.Collecting.Badge .mp4  187.46M
Hey.Duggee.S02E22.The.Shadow.Badge .mp4  171.93M
Hey.Duggee.S02E23.The.Theatre.Badge .mp4  209.87M
Hey.Duggee.S02E24.The.Memory.Badge .mp4  195.22M
Hey.Duggee.S02E25.The.Going.Slow.Badge .mp4  200.75M
Hey.Duggee.S02E26.The.Obstacle.Course.Badge .mp4  194.12M
Hey.Duggee.S02E27.The.Spooky.Badge .mp4  208.84M
Hey.Duggee.S02E28.The.Space.Badge .mp4  196.10M
Hey.Duggee.S02E29.The.Harvest.Badge .mp4  199.62M
Hey.Duggee.S02E30.The.Colour.Badge .mp4  162.38M
Hey.Duggee.S02E31.The.Stick.Badge .mp4  185.46M
Hey.Duggee.S02E32.The.Voice.Badge .mp4  193.35M
Hey.Duggee.S02E33.The.Island.Badge .mp4  197.17M
Hey.Duggee.S02E34.The.Sleeping.Badge .mp4  185.60M
Hey.Duggee.S02E35.The.Brave.Banana.Badge .mp4  195.25M
Hey.Duggee.S02E36.The.Water.Badge .mp4  196.59M
Hey.Duggee.S02E37.The.Traffic.Badge .mp4  201.56M
Hey.Duggee.S02E38.The.Dressing.Up.Badge .mp4  198.02M
Hey.Duggee.S02E39.The.Getting.On.Badge .mp4  191.79M
Hey.Duggee.S02E40.The.Wedding.Badge .mp4  201.76M
Hey.Duggee.S02E41.The.Grandparents.Badge .mp4  172.55M
Hey.Duggee.S02E42.The.Organising.Badge .mp4  151.89M
Hey.Duggee.S02E43.The.Looking.After.Badge .mp4  184.35M
Hey.Duggee.S02E44.The.Comedy.Badge .mp4  176.34M
Hey.Duggee.S02E45.The.Singing.Badge .mp4  192.33M
Hey.Duggee.S02E46.The.pllaying.Badge .mp4  173.22M
Hey.Duggee.S02E47.The.Party.Badge .mp4  182.48M
Hey.Duggee.S02E48.The.Tour.Guide.Badge .mp4  154.91M
Hey.Duggee.S02E49.The.Sailing.Badge .mp4  172.81M
Hey.Duggee.S02E50.The.Key.Badge .mp4  205.14M
Hey.Duggee.S02E51.The.Fashion.Badge .mp4  182.52M
Hey.Duggee.S02E52.The.Glasses.Badge .mp4  155.81M

图片[3]-BBC英语启蒙动画《Hey Dugge(嗨!道奇)》全三季142集高清MP4(内嵌英文字幕,含配套MP3磨耳朵音频)打包下载-咿呀起跑线

Hey Dugge(嗨!道奇)S03全集目录:

01.Hey Duggee, Series 3, The Being Quiet Badge.mp4  193.41M
02.Hey Duggee, Series 3, The Duck Badge.mp4  202.18M
03.Hey Duggee, Series 3, The Tooth Brushing Badge.mp4  186.95M
04.Hey Duggee, Series 3, The Camouflage Badge.mp4  165.27M
05.Hey Duggee, Series 3, The Get Indoors Badge.mp4  198.51M
06.Hey Duggee, Series 3, The Day Off Badge.mp4  183.72M
07.Hey Duggee, Series 3, The Pen Pal Badge.mp4  157.57M
08.Hey Duggee, Series 3, The Big Day Out Badge.mp4  212.58M
09.Hey Duggee, Series 3, The Tree Badge.mp4  215.65M
10.Hey Duggee, Series 3, The Cheese Badge.mp4  21.80M
11.Hey Duggee, Series 3, The Radio Badge.mp4  178.83M
12.Hey Duggee, Series 3, The Opposites Badge.mp4  157.04M
13.Hey Duggee, Series 3, The Breakfast Badge.mp4  170.66M
14.Hey Duggee, Series 3, The Family Photo Badge.mp4  164.57M
15.Hey Duggee, Series 3, The Future Badge.mp4  185.03M
16.Hey Duggee, Series 3, The Philosophy Badge.mp4  146.29M
17.Hey Duggee, Series 3, The Sharing Badge.mp4  145.76M
18.Hey Duggee, Series 3, The History Badge.mp4  198.72M
19.Hey Duggee, Series 3, The Art Badge.mp4  169.53M
20.Hey Duggee, Series 3, The Crazy Golf Badge.mp4  170.18M
21.Hey Duggee, Series 3, The Mystery Badge.mp4  176.71M
22.Hey Duggee, Series 3, The Mixtape Badge.mp4  162.38M
23.Hey Duggee, Series 3, The Taste Badge.mp4  137.67M
24.Hey Duggee, Series 3, The Biology Badge.mp4  182.53M
25.Hey Duggee, Series 3, The Puddle Badge.mp4  146.43M
26.Hey Duggee, Series 3, The Election Badge.mp4  169.23M
27.Hey Duggee, Series 3, The Game Show Badge.mp4  164.82M
28.Hey Duggee, Series 3, The Round Up Badge.mp4  166.51M
29.Hey Duggee, Series 3, The Favourite Badge.mp4  177.82M
30.Hey Duggee, Series 3, The Topiary Badge.mp4  159.26M
31.Hey Duggee, Series 3, The A Cappella Badge.mp4  171.14M
32.Hey Duggee, Series 3, The Christmas Badge
33.Hey Duggee, Series 3, The Babysitting Badge.mp4  182.13M
34.Hey Duggee, Series 3, The Comic Badge.mp4  202.35M
35.Hey Duggee, Series 3, The Senses Badge.mp4  153.20M
36.Hey Duggee, Series 3, The Diplomacy Badge.mp4  168.27M
37.Hey Duggee, Series 3, The Buddy Badge.mp4  153.21M
38.Hey Duggee, Series 3, The Bridge Badge.mp4  180.32M

《Hey Dugge(嗨!道奇)》全三季142集高清MP4打包下载地址:

BBC英语启蒙动画《Hey Dugge(嗨!道奇)》全三季142集高清MP4(内嵌英文字幕,含配套MP3磨耳朵音频)打包下载-咿呀起跑线
BBC英语启蒙动画《Hey Dugge(嗨!道奇)》全三季142集高清MP4(内嵌英文字幕,含配套MP3磨耳朵音频)打包下载
此内容为付费阅读,请付费后查看
鲜花25
限时特惠
鲜花50
立即购买
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单
付费阅读
已售 235
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞15 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片